Obec Chotiměř
Obec Chotiměř

Prezidentské volby: kde a jak v obci volit?

Prezidentské volby: kde a jak v obci volit?  1

V pátek 13. ledna 2023 začínají i v Chotiměři prezidentské volby. Kde a jak můžete volit? Na co byste si měli dát pozor, aby byl váš hlas platný?

Termín prvního kola voleb byl stanoven na 13. a 14. ledna 2023. Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, uskuteční se 27. a 28. ledna druhé kolo voleb. V něm se případně utkají dva kandidáti, kteří v prvním kole obdrží nejvyšší počet hlasů.

Volby probíhají tradičně ve dnech pátek–sobota. V pátek jsou volební místnosti otevřené od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Jméno nového prezidenta a výsledky voleb bychom se měli dozvědět po sečtení hlasů v sobotu 14. nebo 28. ledna ve večerních hodinách.

 

Prezidentské volby 2023: Otevírací doba volebních místností

 

1. kolo 

             pátek 13. ledna 2023 od 14:00 do 22:00

             sobota 14. ledna 2023 od 8:00 do 14:00

2. kolo

                pátek    27. ledna 2023   od 14:00 do 22:00

                sobota  28. ledna 2023   od 8:00 do 14:00

 

Kdo může volit?

Hlasovací právo v prezidentských volbách mají občané ČR starší 18 let. Podle zákona stačí, když volič dosáhne požadované věkové hranice druhý den voleb. Totéž platí pro druhé kolo – svůj hlas v něm tedy mohou odevzdat i voliči, kteří byli v době konání prvního kola ještě nezletilí. Kromě věku může občany z možnosti hlasování vyloučit omezená svoboda z důvodu ochrany zdraví lidu a omezená svéprávnost k výkonu volebního práva.

 

Kde volit?

Volba proběhne tradičně v zasedací místnosti obecního úřadu na adrese Chotiměř 66. Na rozdíl od voleb do Poslanecké sněmovny či Senátu se nevyužívá dělení do volebních obvodů. Celé území ČR tvoří v prezidentské volbě jeden volební obvod.

V Česku hlasujete ve volebním okrsku na území obce, kde máte trvalý pobyt. Tam jste u místního obecního úřadu vedeni ve stálém seznamu voličů. Žijete-li v zahraničí, můžete odevzdat hlas na zastupitelském úřadu ČR, u něhož jste zapsáni do zvláštního seznamu voličů. Výjimku tvoří v obou případech lidé, kteří hlasují na voličský průkaz.

 

Volební lístky: Úprava, ztráta a platnost

Hlasovací lístky jste obdrželi na adresu trvalého bydliště. Pokud volební lístky nedostanete, ztratíte nebo přijdou nekompletní či poškozené, můžete ve volební místnosti požádat o vydání nové sady. Před druhým kolem se hlasovací lístky již neposílají, vydá je komise ve volební místnosti.

Volební lístky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na lístku najdete kromě jména číslo kandidáta určené losem, politickou příslušnost a informaci, zda jde o kandidáta navrženého senátory, poslanci nebo občany.

Při prezidentské volbě se hlasovací lístek neupravuje. Do úřední obálky, kterou obdržíte od volební komise, jen vložíte jeden volební lístek s kandidátem, pro něhož jste se rozhodli hlasovat. Učinit tak musíte v prostoru určeném pro výběr volebního lístku, jinak hlasování nebude umožněno. Obálku následně před komisí vhodíte do volební schránky.

Při hlasování dbejte na to, abyste do úřední obálky vložili jen jeden volební lístek. Jinak bude hlas neplatný – do konečných výsledků se nezapočítá.

Po vstupu do volební místnosti musíte prokázat totožnost a státní občanství ČR. K tomu slouží platný:

občanský průkaz,

cestovní pas,

diplomatický nebo služební pas ČR, cestovní průkaz.

Pokud neprokážete totožnost a státní občanství jedním ze zmiňovaných dokumentů, hlasování nebude umožněno. Po kontrole dokumentu si volební komise zaznamená vaši účast. Poté vám vydá prázdnou obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání dostanete i novou sadu hlasovacích lístků.

 

Celý postup se dá shrnout do pěti bodů:

  • Prokázání totožnosti
  • Převzetí úřední obálky (případně i náhradních hlasovacích lístků)
  • Odchod za plentu
  • Vložení hlasovacího lístku do úřední obálky
  • Vhození obálky s hlasovacím lístkem do volební schránky

Každý volič musí hlasovat osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který ze zdravotních důvodů nemůže vybrat zvolený hlasovací lístek, případně nemůže číst, smí do prostoru za plentou vstoupit ještě další volič. Ten dotyčnému pomůže s vložením hlasovacího lístku do úřední obálky a odevzdáním hlasu do volební schránky. Pomáhající osoba však nesmí být z řad volební komise.

 

Covid a hlasování zdravotně postižených

Volit nemohou občané, u kterých došlo k omezení svobody z důvodu ochrany zdraví lidu. Do této kategorie spadají osoby v karanténě či izolaci kvůli nemoci covid-19. Během voleb v letech 2020 a 2021 si ale dotyční mohli zvolit speciální způsob hlasování například na drive-in stanovištích. Pro prezidentské volby se s podobnou variantou nepočítá, ale vše se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace.

Pokud se volič ze závažných zdravotních či rodinných důvodů nemůže dostavit do volební místnosti, může u obecního úřadu zažádat o hlasování mimo volební místnost. Členové komise se pak k voliči vydají s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Volební komise ale může vyslat členy pouze v rámci svého volebního okrsku.

Děkujeme za zájem a účast a přejeme šťastnou volbu! 

Obec Chotiměř

 

Datum vložení: 11. 1. 2023 13:27
Datum poslední aktualizace: 11. 1. 2023 13:31
Autor: Správce Webu

Svozový kalendář & komunální služby

Květen 2023
Po Út St Čt So Ne
1
2 3
4 5 6
7
8
9 10
11
12
13
14
15
16 17
18 19
20
21
22
23 24
25 26
27
28
29
30 31
1
2 3
4

JSDH Chotiměř

JSDH Chotiměř

Právní poradna Chotiměř

Právní pomoc

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2
1
3 4
1

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

MŠ Chotiměř

MŠ