Obec Chotiměř
Obec Chotiměř

AKTUÁLNĚ: Návrh rozpočtu obce pro rok 2022

AKTUÁLNĚ: Návrh rozpočtu obce pro rok 2022  1

S blížícím se koncem roku zveřejňuje obec Chotiměř návrh rozpočtu pro příští rok. Podobně jako v předchozích letech se jedná o rozpočet schodkový. Předběžně je tedy počítáno s vyššími výdaji, což je zdůvodněno dalšími plánovanými investicemi.

 

Současně je ale třeba připomenout, že rozpočet ze zákona nepočítá na straně příjmů s dotacemi, o které obec téměř v každé investici žádá například Ústecký kraj, státní fondy nebo dotčená ministerstva. Díky tomu se daří rozpočty reálně nadále držet jako celkem vyrovnané, a i nyní obec hospodaří na svých účtech s částkou zhruba 6 000 000 Kč. Stejně jako v posledních letech, i pro příští rok také platí, že každá plánovaná investice bude zastupitelstvem pečlivě zvážena a dle situace bude rozhodnuto, zda dojde na realizaci.

I letos vznikal rozpočet pro příští rok složitěji než v předchozích letech. Komplikovaně se odhadují příjmy, které obce obdrží z rozpočtového určení daní. Kromě dopadu koronavirové pandemie na celkové hospodaření státu tentokrát vstupuje navíc do hry také situace na energetickém trhu, v průmyslu a obchodu. Finance pro samosprávy tak zůstávají v nejistotě a kraje a obce se průběžně přizpůsobují.

Rozpočet je ovšem základem a Chotiměř chce být opět alespoň rámcově připravena realizovat další plány, které zohledňuje Strategický plán rozvoje obce. Případné změny pak v průběhu roku řádně ošetří úpravy rozpočtu. Především: nadále platí, že je naším cílem obec rozvíjet, hledat novém možnosti, cesty, pořádat společenské akce a setkání, mít Chotiměř udržovanou a svěží. Věřme, že poněkud zvláštní doba nebude velkou překážkou a společně to zvládneme.

 

Návrh rozpočtu k nahlédnutí ZDE

 

Oprava kaple na Opuce

 

Zamýšlené investice pro rok 2022 se týkají především další fáze opravy kaple na Opuce. Památkově chráněný objekt nyní prochází etapou kamenických prací. Plánované tempo poněkud brzdí výrazně havarijní stav, který se v plné nahotě ukázal až po odkrytí střešních částí. Řemeslníci, obec i památkový dozor nicméně dělají maximum možného, aby tato část byla do konce roku hotova (předběžný rozpočet činní cca 300 000 Kč, část bude financována z dotace 150 000 Kč od MKČR a také z daru 100 000 Kč, který přislíbil pan V. Grešík) a na jaře roku příštího je počítání se startem štukatérských prací. Pro tuto část je v chystaném rozpočtu předběžně počítáno s částkou 600 000 Kč. Předpoklad je, že investice tuto hranici nepřekročí. Pro jistotu je ale navýšena o rezervu a stejně jako u kamenických prací, i zde se počítá s podáním žádosti o dotaci, která by plánované výdaje výrazně ponížila.

Další důležitou investicí by měla být cesta pro pěší ke hřbitovu. Na tuto realizaci je alokován 1 000 000 Kč a v současné době probíhá stavební řízení. Zažádáno bylo o podporu směrem k Ústeckému kraji, který již předběžně přislíbil 300 000 Kč z Programu na podporu venkova. Náklady by zde měla ušetřit také spolupráce se společností Kámen Zbraslav – Lom Dobkovičky, se kterou by obec ráda navázala na perfektní spolupráci a materiálovou podporu z letošní rekonstrukce cesty k rybníku.

 

Cesta na hřbitov

 

V neposlední řadě by vedení obce chtělo posunout do další fáze přípravu čistírny odpadních vod. Projekt se blíží k zahájení stavebního řízení a pro přípravné práce vydělujeme z rozpočtu cca 700 000 Kč. Jde především o přípravu části projektu, který se týká kanalizace, přípravu místa realizace a příjezdu. I zde se finální rozhodnutí bude odvíjet od vypsaných dotačních programů.

Lehce posunut byl naopak projekt tzv. pumptracku. Tato bezpečná dráha pro malé i velké cyklisty již má svoji studii a mohla by vzniknout na místě pod hřištěm u sušárny. Bohužel se ukázalo celkem náročné sehnat na tuto stavbu projektanta. Tento typ dráhy dokáže „namalovat“ dle norem a bezpečných podmínek jen několik lidí v zemi a vzhledem k vypsaným dotacím na tento druh sportoviště jsou nyní tak vytíženi, že plánují práci až na půl roku dopředu. Ve výhledu je tedy příprava projektu příští rok na jaře a poté možnost získání dotační podpory.

Tak, jak bylo zvykem i v předchozích letech, počítáme u klíčových položek s mírnou rezervou. Je to pro případ nepředpokládaných výdajů (např. opravy, poruchy především u obecních budov nebo vodovodního řadu) a také proto, že je poměrně složité předpokládat, jaký rok nás čeká co do ekonomiky nebo do klimatických podmínek. Například letošní léto byl na údržbu zeleně z pochopitelných důvodů nákladnější než předchozí.

Pochopitelně sledujeme dotační příležitosti a pracujeme na přípravě dalších projektů a záměrů. Letos se například nepodaří dotáhnout plánovanou přípravu projektu obnovy fasády budovy čp. 66. Naopak již bylo započato s plány na rekonstrukci dosluhujících elektrických rozvodů v budově MŠ a také začaly přípravy na zbudování podzemních kontejnerů na tříděný odpad před obecním úřadem.

Předpokládáme, že i tento navrhovaný rozpočet projde mnoha změnami dle toho, jak bude obec reagovat na své potřeby a možnosti. Věci mají neustálý vývoj a často je třeba je vnímat v širších souvislostech. Bližší informace budeme postupně přinášet na informačních kanálech obce, např. obecních stránkách nebo v Chotiměřských novinách. Děkujeme za Vaši pomoc a spolupráci!

Jakub Wajshajtl (starosta) & obec Chotiměř

 

 

Datum vložení: 9. 11. 2021 14:48
Datum poslední aktualizace: 9. 11. 2021 15:12
Autor: Správce Webu

Svozový kalendář & komunální služby

Po Út St Čt So Ne
27
28 29 30 31
1
2
3
4 5 6 7
8
9
10
11 12 13
14 15
16
17
18 19 20 21
22
23
24
25 26 27 28
29
30
31
1 2 3
4
5
6

JSDH Chotiměř

JSDH Chotiměř

Policie ČR - Ústecký kraj

Policie UK

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

MŠ Chotiměř

MŠ